05. Šesti pokal Bohinja

O.Š. Dr. J. Mencingerja v Bohinjski Bistrici, 12. februar 2005