26. mednarodni seminar borilnih veščin - Makotokai Karate Do      24. - 28. 06. 2009  Boh. Bistrica