ČISTILNA AKCIJA NA TRIM STEZI KERGLC     09.04.2011