PIKNIK S PRIJATELJI IZ POBRATENEGA KK ČAKOVEC   08.05.2011