B.O.FEjST   JULIJ 2011

Za skupno predstavitev se lepo zahvaljujemo Andreju Cafuti in Karate klubu Ptuj